Indexed Artifacts (21.1M)

Popular Categories

Group: Ovea Tajin Servers

Sort: popular | newest

1. Tajin :: Servers :: Core4 usages

com.ovea.tajin.servers » tajin-server-coreApache

Tajin :: Servers :: Core
Last Release on Apr 16, 2013

2. Tajin :: Servers :: Jetty 92 usages

com.ovea.tajin.servers » tajin-server-jetty9Apache

Tajin :: Servers :: Jetty 9
Last Release on Apr 16, 2013

3. Tajin :: Servers :: Tomcat 7

com.ovea.tajin.servers » tajin-server-tomcat7Apache

Tajin :: Servers :: Tomcat 7
Last Release on Apr 16, 2013

4. Tajin :: Servers :: Jetty 8

com.ovea.tajin.servers » tajin-server-jetty8Apache

Tajin :: Servers :: Jetty 8
Last Release on Apr 16, 2013

5. Tajin :: Servers

com.ovea.tajin.servers » tajin-serversApache

Tajin :: Servers
Last Release on Apr 16, 2013

6. Tajin :: Servers :: Tomcat 6

com.ovea.tajin.servers » tajin-server-tomcat6Apache

Tajin :: Servers :: Tomcat 6
Last Release on Apr 16, 2013