Group: KS Fiks

Sort: popular | newest
Maskinporten Client
Last Release on Feb 12, 2024

2. Kryptering6 usages

no.ks.fiks » krypteringMIT

Bibliotek for CMS-kryptering og -dekryptering
Last Release on Nov 23, 2023
feign-interceptors
Last Release on Nov 17, 2023
Klient for opplasting, sletting og nedlasting av dokumenter fra Fiks Dokumentlager
Last Release on Feb 14, 2024
Bibliotek som inneholder funksjonalitet for streaming av ASIC-E pakker
Last Release on Aug 18, 2023
Virksomhetssertifikat
Last Release on Nov 17, 2023
Maskinporten Spring Boot Client
Last Release on Feb 12, 2024
Generic implementation of ASiC-E archives in accordance with ETSI 102 918 v1.3.1.
Last Release on Aug 18, 2023
Fiks Arkiv API
Last Release on Feb 19, 2024
streaming for multipart requests
Last Release on Dec 14, 2023
Konstanter og utils for FIKS IO-klienter
Last Release on Feb 26, 2024
Konstanter og utils for svarinn2-klienter
Last Release on Apr 4, 2019
fiks-maskinporten-client
Last Release on Nov 23, 2018
Klient for å sende meldinger til SvarInn
Last Release on Apr 4, 2019
Klient for integrasjoner mot Fiks IO. Håndterer sending, mottak, kryptering, dekryptering og signering
Last Release on Dec 5, 2023
Virksomhetssertifikat Core
Last Release on Nov 17, 2023
Klient for å sende meldinger til FIKS IO
Last Release on Oct 12, 2023
Klasser for å laste virksomhetssertifikater fra konfigurasjon
Last Release on Nov 18, 2018
fiks-maskinporten-spring-boot-client
Last Release on Nov 23, 2018
Autokonfigurerer en bean for Fiks Dokumentlager klienten
Last Release on Feb 12, 2019