Indexed Artifacts (25.4M)

Popular Categories

Group: Nav Helse Sykepenger Lovverk

Sort: popular | newest

1. Sykepenger Beregning

no.nav.helse.sykepenger.lovverk » sykepenger-beregningMIT

Beregning av sykepenger
Last Release on Feb 1, 2019

2. Sykepenger Inngangsvilkar

no.nav.helse.sykepenger.lovverk » sykepenger-inngangsvilkarMIT

Regler for evaluering av inngangsvilkår for sykepenger
Last Release on Apr 12, 2019

3. Fastsetting AV Fakta

no.nav.helse.sykepenger.lovverk » fastsetting-av-faktaMIT

fastsetting av fakta som må avklares før man vilkårsprøver
Last Release on Feb 12, 2019