Group: JBoss JBossAS OSGi

Sort: popular | newest
JBoss Application Server OSGi Distribution
Last Release on Sep 23, 2010
JBoss Application Server OSGi Integration
Last Release on Sep 23, 2010

3. JBoss Application Server OSGi

org.jboss.jbossas.osgi » jboss-as-osgi-pomLGPL

JBoss Application Server OSGi
Last Release on Sep 23, 2010