Group: JBoss OSGi SPI

Sort: popular | newest

1. JBossOSGi SPI50 usages

org.jboss.osgi.spi » jbosgi-spiLGPL

JBossOSGi SPI
Last Release on Apr 21, 2018

2. JBossOSGi SPI1 usages

org.jboss.osgi.spi » jboss-osgi-spiLGPL

JBossOSGi SPI
Last Release on Nov 12, 2010

3. JBossOSGi SPI Parent

org.jboss.osgi.spi » jbosgi-spi-parentLGPL

JBossOSGi SPI Parent
Last Release on Apr 21, 2018

4. JBossOSGi SPI Plugin

org.jboss.osgi.spi » jboss-osgi-pluginLGPL

JBossOSGi SPI Plugin
Last Release on Nov 12, 2010

5. JBossOSGi SPI Plugin

org.jboss.osgi.spi » jbosgi-spi-pluginLGPL

JBossOSGi SPI Plugin
Last Release on Jan 18, 2011

6. JBossOSGi SPI Parent

org.jboss.osgi.spi » jboss-osgi-spi-parentLGPL

JBossOSGi SPI Parent
Last Release on Nov 12, 2010
JBossOSGi SPI Plugin JBossAS7
Last Release on Nov 12, 2010
JBossOSGi SPI Plugin JBossAS7
Last Release on Jan 18, 2011