Artifacts using jboss-osgi-spi version 1.0.11

JBossOSGi Deployment
Last Release on Oct 29, 2010
JBossOSGi Xerces Bundle
Last Release on Oct 29, 2010
JBossOSGi XML Binding Bundle
Last Release on Aug 4, 2010
JBossOSGi Bundles Blueprint
Last Release on Sep 17, 2010
The JBossOSGi Transaction Service
Last Release on Aug 4, 2010
JBoss OSGi Test Support
Last Release on Aug 24, 2010
  • Prev
  • 1
  • Next