Indexed Artifacts (29.3M)

Popular Categories

Group: JipiJapa

Sort: popular | newest

1. JipiJapa SPI7 usages

org.jipijapa » jipijapa-spiApache

JipiJapa SPI
Last Release on Dec 8, 2015

2. JipiJapa SPI6 usages

org.jipijapa » spiApache

JipiJapa SPI
Last Release on May 9, 2013

3. JipiJapa CORE5 usages

org.jipijapa » coreApache

JipiJapa CORE
Last Release on May 9, 2013
JipiJapa EclipseLink Integration
Last Release on Dec 8, 2015
JipiJapa Hibernate 4.3.x (JPA 2.1) Integration
Last Release on Dec 8, 2015
JipiJapa OpenJPA Integration
Last Release on Dec 8, 2015
JipiJapa Hibernate 3.6.x Integration
Last Release on Dec 8, 2015
JipiJapa Hibernate 4.1.x + 4.2.x (JPA 2.0) Integration
Last Release on Dec 8, 2015
JipiJapa Hibernate 4.1.x + 4.2.x (JPA 2.0) Integration
Last Release on May 9, 2013

10. Build Configuration

org.jipijapa » build-configApache

build configuration for JipiJapa.
Last Release on Jan 28, 2014
JipiJapa Hibernate 3.6.x Integration
Last Release on May 9, 2013

12. JipiJapa Parent

org.jipijapa » jipijapa-parentApache

JipiJapa parent POM.
Last Release on Dec 8, 2015
JipiJapa Hibernate 4.3.x (JPA 2.1) Integration
Last Release on May 9, 2013
JipiJapa EclipseLink Integration
Last Release on May 9, 2013

15. JipiJapa OpenJPA Integration

org.jipijapa » openjpaApache

JipiJapa OpenJPA Integration
Last Release on May 9, 2013