Group: OW2 JASMINe

Sort: popular | newest
Group OW2 JASMINe Monitoring
Group OW2 JASMINe Probe
Group OW2 JASMINe Kerneos
Group OW2 JASMINe Jade
Group OW2 JASMINe Drools
API defining the JASMINe events.
Last Release on Sep 20, 2012
JASMINe :: Deploy ME :: API
Last Release on Nov 13, 2012
JASMINe :: Agent :: Common
Last Release on Oct 29, 2012
JASMINe :: Monitoring :: MBeanCmd :: Core
Last Release on Jan 4, 2012
Group OW2 JASMINe Design
Group OW2 JASMINe Rules
JASMINe :: Agent :: Remote :: Discovery
Last Release on Oct 29, 2012
JASMINe :: Deploy ME :: Core
Last Release on Nov 13, 2012

14. JASMINe :: VMM API4 usages

org.ow2.jasmine » vmmapi

JASMINe :: VMM API
Last Release on Mar 30, 2011

15. JASMINe :: JaDOrT :: API3 usages

org.ow2.jasmine » jadort-apiLGPL

JASMINe :: JaDOrT :: API
Last Release on May 30, 2012
JASMINe :: Deploy ME :: Extensions :: Web :: Tomcat 7 :: API
Last Release on Nov 13, 2012
JASMINe :: Agent :: Utils :: FileSystem Discovery
Last Release on Oct 29, 2012
JASMINe :: Monitoring :: MBeanCmd :: OSGi(tm)
Last Release on Jan 4, 2012
JASMINe :: Deploy ME :: Modules :: HA EJB2
Last Release on Nov 13, 2012
JASMINe :: Deploy ME :: Modules :: CMI
Last Release on Nov 13, 2012