Group: Javalin

Sort: popular | newest

1. Javalin85 usages

io.javalin » javalinApache

Javalin
Last Release on Jan 22, 2023
Group Javalin Community
Javalin OpenAPI
Last Release on Oct 24, 2022
Javalin Testtools
Last Release on Jan 22, 2023
Rendering engines for Javalin
Last Release on Jan 22, 2023
Javalin Micrometer
Last Release on Jan 22, 2023

7. Javalin Bundle1 usages

io.javalin » javalin-bundleApache

Javalin Bundle
Last Release on Jan 22, 2023
Javalin Without Jetty
Last Release on Oct 24, 2022

9. Javalin OSGi

io.javalin » javalin-osgiApache

Javalin OSGi
Last Release on Oct 24, 2022

10. Javalin GraphQL

io.javalin » javalin-graphqlApache

Javalin GraphQL
Last Release on Oct 24, 2022

11. Javalin (parent)

io.javalin » javalin-parentApache

Javalin: Simple REST APIs for Java and Kotlin
Last Release on Jan 22, 2023